REKONŠTRUKCIA STRIECH Z VLNITÉHO ETERNITU

Pomocou farebnej, vzorkovanej modifikovanej bitumenovej izolačnej platne

Oblasť použitia

            Popísaný postup poskytuje možnosť pre obnvou zastaralých, popraskaných a presakujúcich striech z vlnitého eternitu bez demontáže krytia. Technológia je schopná na rekonštrukciu izolácie proti dažďovej vode poľnohospodárskych budov pre skladovanie úrody, priemyselných prevádzok, skladov, garáží a vedľajších budov, ako aj v prípade obytných budov zabudovaním dimenzovanej tepelnej izolácie pre zabezpečenie zvýšenej tepelnej izolácie.

Spôsob rekonštrukcie

 • priskrutkovanie dosiek z minerálnej bavlny Isolyth, alebo dosiek OSB k pôvodnému vlnitému eternitu pomocou kotúčov z umelej hmoty
 • na spodných okrajoch strechy sa umiestni profil z pozinkovaného plechu
 • na vytvorenú plochu sa nanesie pomocou plameňa farebná modifikovaná bitumenová izolačná platňa značky Mineral Design
 • vyhotoví sa pozdĺžne doplnenie izolačnej platne prispôsobením vzorov
 • vetranie strechy možno vyriešiť pomocou vetračov pary (40 m2/ks)
 • ukončenie hrebeňov sa vyhotovuje umiestnením prekrývacieho pásu
 • lemovanie komínov a múrov je vyriešené bez zabudovania plechovej konštrukcie pomocou zavedenia izolačnej platne na zvislú plochu

Výhody technológie

 • nie je potrebné demontovať existujúcu strešnú krytinu
 • použité izolačné mateirály disponujú nízkou mernou hmotnosťou, ich zabudovanie nezaťažuje pôvodnú strechu
 • kvôli izolačnej platne nie je potrebné zabudovať lapače snehu, lebo na hrubom povrchu sa nepošmykne sneh
 • vysoký bod mäknutia izolačnej platne zabezpečuje vysokú adhéziu, preto povrch strechy nie je potrebné pripraviť dopredu, a možno ju použiť aj na zvislých plochách
 • tým, že nie je potrebné demontovať strechu, sa  zrýchľuje to rekonštrukcia strechy budovy, a tým je proces hospodárnejší
 • očakávaná životnosť rekonštrukcie je 25 - 30 rokov
 • ponechanie pôvodnej strešnej krytiny zabezpečuje, aby strecha neprepúšťala dažďovú vodu počas rekonštrukčných prác
 • prevedenie použitej uzatváracej platne Mineral Design je kvôli výrazu strešnej krytiny podobnému škridlíc estetické
 • na vyhotovené práce poskytuje spoločnosť Palaservis s.r.o. 12-ročnú záruku

Použité materiály

 • Mineral Design Polyester tepelnoizolačná bitumenová platňa Isolyth z minerálnej bavlny
 • OSB impergnované drevotrieskové dosky
 • INDEX M.D., VILLAS 3D

Výrobca materiálu: Index Verona, VILLAS

 

Mineral Design SK