REKONŠTRUKCIA PLECHOVÝCH STRIECH

Pomocou farebnej, vzorkovanej modifikovanej bitumenovej izolačnej platne

Oblasť použitia

            Popísaný postup poskytuje možnosť pre obnovu striech pokrytých plechom. Technológia je schopná na rekonštrukciu izolácie proti dažďovej vode poľnohospodárskych budov pre skladovanie úrody, priemyselných prevádzok, skladov, garáží a vedľajších budov, ako aj v prípade obytných budov. 

Spôsob rekonštrukcie

1. Šikmá plechová strecha 2. Plochá plechová strecha
 • Vyrovnanie pôvodnej strechy s odklepaním falcov.
 • Pripevnenie pôvodnej strechy so skrutkami
 • Natretie celej strechy s podkladovou látkou INDEVER
 • Umiestnenie izolačnej platne s pomocou plameňoveho nahrievania
 • Použitá izolačná látka je INDEX MINERAL DESING
 • Izolačná látka: originálna talianska látka hrúbky 4,5 mm. Látka je zosilnená zvisle aj vodorovne s polystyrénovými vláknami. Povrch materiálu je drvená kerámia.
 • Uzatvorenie hrebeňov položením dvojstrannej izolačnej látky a umiestnením pokrývacej pásky.
 • Izolácia komína s tehlovo-vzorkovaným materiálom INDEX.
 • Úprava pracovneho priestoru.

Záruka: Naša firma dáva 12 ročnú záruku za vykonanú prácu.

Strecha:
s jednofarebným materiálom
s materiálom INDEX MINERAL DESING
s materiálom VILLAS 3D

 • Vyrovnanie pôvodnej strechy s odklepaním falcov.
 • Priskrutkovanie odklepaných falcov o strechu zo skrutkami.
 • Úprava povrchu, odmastenie, pripevnenie zinkovych konštrukcií.
 • Príprava povrchu s podkladovou penetračnou látkou INDEVER. Náter s jednou vrstvou
 • Izolácia proti dažďovej vode. Umiestnenie izolačnej platne s pomocou plameňového nahrievania.
 • Izolačná látka: originálna talianska bitumenová látka hrúbky 4,5 mm. Látka je zosilnená zvisle aj vodorovne s polystyrénovými vláknami. Povrch látky je drvená kerámia, ktorá odráža svetlo.
 • Izolácia komínov s tehlovo-vzorkovanym materiálom INDEX.
 • Tlmenie s ISO-BIT om.
 • Umiestnenie líšt. Zvislé izolačné mechanické pripevnenie s trvácim pružným tmelom.
 • Úprava pracovného priestoru

Záruka: Naša firma dáva 12 ročnú záruku za vykonanú prácu. 

Strecha: 
s materiálom Euro Membra
s materiálom INDEX ARGO, SIRIO 

Výhody technológie

 • nie je potrebné demontovať existujúcu strešnú krytinu
 • použité izolačné mateirály disponujú nízkou mernou hmotnosťou, ich zabudovanie nezaťažuje pôvodnú strechu
 • kvôli izolačnej platne nie je potrebné zabudovať lapače snehu, lebo na hrubom povrchu sa nepošmykne sneh
 • vysoký bod mäknutia izolačnej platne zabezpečuje vysokú adhéziu, preto povrch strechy nie je potrebné pripraviť dopredu, a možno ju použiť aj na zvislých plochách
 • tým, že nie je potrebné demontovať strechu,sa  zrýchľuje to rekonštrukcia strechy budovy, a tým je proces hospodárnejší
 • očakávaná životnosť rekonštrukcie je 25 - 30 rokov
 • ponechanie pôvodnej strešnej krytiny zabezpečuje, aby strecha neprepúšťala dažďovú vodu počas rekonštrukčných prác
 • prevedenie použitej uzatváracej platne Mineral Design je kvôli výrazu strešnej krytiny podobnému škridlíc estetické
 • na vyhotovené práce poskytuje spoločnosť Palaservis s.r.o. 12-ročnú záruku

Použité materiály

 • INDEX M.D., VILLAS 3D

Výrobca materiálu: Index Verona, VILLAS 

Mineral Design SK