REKONŠTRUKCIA STRIECH S ETERNITOVOU STREŠNOU KRYTINOU

Rekonšturkcia strešných krytín budov s plochým eternitom pomocou farebnej vzorkovanej izolačnej platne z modifikovaného bitumenu

Oblasť použitia

            Popísaný postup poskytuje možnosť pre obnvou zastaralých, popraskaných a presakujúcich striech obytných domov a verejných budov pokrytých s eternitovou strešnou krytinou bez demontáže krytia. Technológia je schopná na pokrytie striech obytných a vedľajších domov. Uchytenie použitej izolačnej platne sa uskutočňuje na eternitovom povchu (po jeho očistení) pomocou plameňa. Realizácia nenarušuje používanie budovy.

 

Spôsob rekonštrukcie

-     

DSC01779indeverDSC01770
 
 • na spodných okrajoch strechy sa umiestní profil z pozinkovaného plechu
 • na vytvorenú plochu sa nanesie pomocou plameňa farebná, modifikovaná bitumenová izolačná platňa značky Mineral Design.
 • pozdĺžne doplnenie izolačnej platne sa vyhotoví prispôsobením vzorov
 • vetranie strechy možno vyriešiť pomocou vetračov pary (40m2/ks)
 • ukončenie hrebeňov sa vyhotovuje umiestnením prekrývacieho pásu
 • lemovanie komínov a múrov je vyriešené bez zabudovania plechovej konštrukcie pomocou zavedenia izolačnej  platne na zvislú plochu

Výhody technológie

 • nie je potrebné demontovať existujúcu strešnú krytinu, preto rekonšturkciu rodinného domu možno vykonať behom dvoch dní
 • použité izolačné materiály disponujú nízkou mernou hmotnosťou, ich zabudovanie nezaťažuje pôvodnú strechu (4,5kg/m2)
 • kvôli izolačnej platne nie je potrebné zabudovať lapače snehu, lebo na hrubom povrchu sa nepošmykne sneh
 • vysoký bod mäknutia izolačnej platne zabäzpečuje vysokú adhézu , preto povrch strechy nie je potrebné pripraviť, a možno ju použiť aj na zvislých plochách
 • tým, že nie je potrebné demontovať strechu sa zrýchluje rekonštruckia strechy budovy, a tým je proce hospodárnejší
 • ponechanie pôvodnej strešnej krytiny zabezpečuje, aby strecha neprepúšťala dažďovú vodu počas rekonštrukčných prác
 • očakávané životnosť rekonštrukcie je 25 - 30 rokov
 • ponechanie pôvodnej strešnej krytiny zabezpečuje, aby strecha neprepúšťala dažďovú vodu počas rekonštrukčných prác
 • prevedenie použitej uzatváracej platne Mineral Design je kvôli výrazu strešnej krytiny podobnému škridlíc estetické
 • na vyhotovené práce poskytuje spoločnosť Palaservis s.r.o. 12-ročnú záruku

Použité materiály

 • INDEX M.D., VILLAS 3D

Výrobca materiálu: Index Verona, VILLAS

... a žiadne ďalšie