REKONŠTRUKCIA STRIECH S ETERNITOVOU STREŠNOU KRYTINOU

Rekonšturkcia strešných krytín budov s plochým eternitom pomocou farebnej vzorkovanej izolačnej platne z modifikovaného bitumenu

Oblasť použitia

            Popísaný postup poskytuje možnosť pre obnvou zastaralých, popraskaných a presakujúcich striech obytných domov a verejných budov pokrytých s eternitovou strešnou krytinou bez demontáže krytia. Technológia je schopná na pokrytie striech obytných a vedľajších domov. Uchytenie použitej izolačnej platne sa uskutočňuje na eternitovom povchu (po jeho očistení) pomocou plameňa. Realizácia nenarušuje používanie budovy.

Čítať Ďalej

IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH VOČI TEPLU A VODE

Oblasť použitia

Izolačné dosky Index s modifikovaným bitumenom používame ako izolačnú vrstvu striech nových budov voči dažďovej vode, ako aj počas rekonštrukcie straších budov. V našej skupine výrobkov sa nachádzajú vhodné výrobky na riešenie problémov techniky pár, tepelnej izolácie, ako aj izolácie voči dažďovým vodám.

Čítať Ďalej

REKONŠTRUKCIA PLECHOVÝCH STRIECH

Pomocou farebnej, vzorkovanej modifikovanej bitumenovej izolačnej platne

Oblasť použitia

            Popísaný postup poskytuje možnosť pre obnovu striech pokrytých plechom. Technológia je schopná na rekonštrukciu izolácie proti dažďovej vode poľnohospodárskych budov pre skladovanie úrody, priemyselných prevádzok, skladov, garáží a vedľajších budov, ako aj v prípade obytných budov. 

Čítať Ďalej

REKONŠTRUKCIA STRIECH Z VLNITÉHO ETERNITU

Pomocou farebnej, vzorkovanej modifikovanej bitumenovej izolačnej platne

Oblasť použitia

            Popísaný postup poskytuje možnosť pre obnvou zastaralých, popraskaných a presakujúcich striech z vlnitého eternitu bez demontáže krytia. Technológia je schopná na rekonštrukciu izolácie proti dažďovej vode poľnohospodárskych budov pre skladovanie úrody, priemyselných prevádzok, skladov, garáží a vedľajších budov, ako aj v prípade obytných budov zabudovaním dimenzovanej tepelnej izolácie pre zabezpečenie zvýšenej tepelnej izolácie.

Čítať Ďalej

TECHNOLÓGIA : PVC

Fólie svojimi technickými parametrami zajímajú popredné miesto v oblasti hydroizolácií plochých striech. Výborne odolávajú všetkým poveternostným vplyvom, UV žiareniu. Sú rozmerovo stále, fólie sú bezúdržbové. Fólie sa kladú v jednej vrstve, montáž je bez použitia, otvoreného ohňa. Mechanicky sa kotvia na podklad. Spoje sa zvárajú teplým vzduchom. Hydroizolačná vrstva má veľmi nízku plošnú hmotnosť.

Čítať Ďalej