EXTENSA – FIL

SBS elastomerický pás

Modifikovaný elastomerický asfaltový pás s výstužnou vložkou z polyesterových vlákien s vynikajúcimi fyzikálnymi parametrami. (vysoká mechanická pevnosť, elasticita, pri nízkych teplotách, dlhá životnosť)

POUŽITIE:

v nenáročných podmienkach pozemného a inžinierskeho staviteľstva (izolácie základových dosiek spodných stavieb proti spodnej a tlakovej vode)
použitie izolačných systémov jedno i viacvrstvových na strechách plochých i šikmých, nadzemných strešných konštrukcií, terasách a balkónoch atď.
TECHNOLOGICKÝ POSTUP:
Ľahko nataviteľný pás pomocou propan-bunánových horákov.

 

Základné parametre: EXTENSA – FIL

30200
40200
45200 MINERAL
Vlastnosť
Jednotka
 
 
Hrúbka pásu
mm
3/4
4
Hmotnosť pásu
kg/m2
3,3/4,4
4,5
Druh vystuženej vložky
 
polyester
polyester
Pevnosť v ťahu
 
 
 
pozdĺžna
N/50 mm
 
650
650
priečna
500
500
Ťažnosť
 
 
 
pozdĺžna
%
 
40
40
priečna 
50
50
Ohybnosť na trne
(Ø30mm pri 20°C)
 
bez trhlín
bez trhlín
Bod mäknutia krycej vrstvy KK
°C
110°C - bez zmien
110°C - bez zmien
Nepriepustnosť vody (0,5 MPa/24h) 
 
neprepúšťa
neprepúšťa


Lícna strana: Izolačný bitúmenový pás EXTENSA – FIL dodávame s ochranným bridlicovým posypom v šedej, zelenej a červenej farbe pod názvom EXTENSA – FIL 45200 v hmotnostiach 4, 4,5 a 5,5 kg/m2, respektíve s ochrannou hmotou na lícnej strane pod obchodným názvom EXTENSA – FIL 40200 v hrúbkach 3 a 4 mm.
Spodná strana je vybavená taviacou fóliou proti zlepeniu.

Hrúbka/plošná hmotnosť
Počet rolí (m2)/paleta
EXTENSA –FIL 30200
3 mm
30 (300)
EXTENSA –FIL 40200
4 mm 
24 (240)
EXTENSA –FIL 45200
4,5 kg
23 (230)
EXTENSA –FIL 50200
5,5 kg
20 (200)
Balenie
Dĺžka rolky:
10 m
Šírka rolky: 
1 m