TECTENE BV STRIP (BASE) V

APP – SBS

Špeciálny elastoplastomerIcký polymér-bitúmenový pás so samolepiacimi pásikmi na spodnej (vrchnej) strane.
SÚČASŤ ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU "INDEX ENERGY SAVING"

RIEŠI PROBLÉM:

ako dokonale spojiť stare. Poškodené vrstvy s potrebou mikroventilácie k novej hydroizolačnej vrstve bez potreby použitia mikroventilačnej medzivrstvy alebo nepravidelného a nekvalitného "bodového" natavovania.

 

POSKYTUJE VÝHODY:

NENÁROČNÁ APLIKÁCIA
Pri jednovrstvovej nekotvenej aplikácii je časová náročnosť minimálna

MINIMÁLNE NÁKLADY PRI APLIKÁCII
Vzhľadom na termoaktivačnú samolepivú funkciu pásikov na spodnej strane pásu je zaručená minimálna spotreba plynu pri natavovaní

NAJVHODNEJŠIE VYUŽITIE
TECTENE BV STRIP je podkladný pás s expanznou vrstvou a termoaktivačnými samolepivými pásikmi v tepelno-hydroizolačnom súvrství INDEX ENERGY SAVING

MOŽNOSŤ POUŹITIA AJ PRI NOVOSTAVBÁCH
V prípade použitia v strešnom systéme novostavby s vrchným pásom šetríme prípadnú samostatnú expanznú mikroventilačnú vrstvu, ktorú nahrádza systém termoaktívnych samolepiacich pásikov

TECHNICKÉ PARAMETRE:
nosná vložka: zosilnená sklená rohož
hrúbka samolepivých pásikov: min. 1 mm
plocha samolepivých pásikov: min. 40 %
stabilita pri teplote: 100°C
pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne): 400/350 N/5cm
rozťažnosť: 2%