AUTOTENE PRO V

SBS

Špeciálny spájací elastomerIcký polymér-bitúmenový pás s celoplošne termoaktivačnou samolepiacou plochou na spodnej strane
! SÚČASŤ ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU "INDEX ENERGY SAVING"

RIEŠI PROBLÉM:

ako dokonale spojiť tepelnoizolačné panely (PSE, RW) s hydroizolačným bitúmenovým pásom bez nutnosti a potreby mechanického kotvenia a zároveň umožniť natavenie vrchného pásu v skladbe bez obavy z ožehnutia a znehodnotenia tepelnej izolácie pri natavovaní.

 

POSKYTUJE VÝHODY:

NENÁROČNÁ APLIKÁCIA
Aplikuje sa nalepením samolepivej termoaktívnej vrstvy na tepelnú izoláciu. K definitívnemu priľnutiu k tepelnej izolácii dochádza následne po natavení vrchvej vrstvy

MINIMÁLNE NÁKLADY PRI APLIKÁCII
pri pokládke nepoužívame žiadne ďalšie pomôcky, nie je žiadna spotreba plynu
minimálna spotreba plynu pri natavovaní

NAJVHODNEJŠIE VYUŽITIE
AUTOTENE PRO V je spájací podkladný pás s celoplošnou termoaktivačnou spodnou stranou, využívaný prevažne v systéme INDEX ENERGY SAVING

INDEX ENERGY SAVING
Spolu s pásom TECTENE BV STRIP tvoria termoaktívne samolepiace súvrstvie pre aplikáciu tepelnoizolačných panelov (PSE, RW) v zateplených strešných skladbách.

TECHNICKÉ PARAMETRE:
nosná vložka: zosilnená sklená rohož
plošná hmotnosť: 2 kg/m2
stabilita pri teplote: 100°C
ohyb za studena: -25°C
pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne): 400/350 N/5cm
rozťažnosť: 2%