ARGO

-ARGO P a MINERAL ARGO P
-ARGO V a MINERAL ARGO V

APP PLASTOMERICKÉ POLYMÉR-BITÚMENOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY

POPIS:

Pásy ARGO sú vyrobené z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými plastomerickými polymérmi. Tieto sa pridávajú za účelom dosiahnutia lepších charakteristík zmesi, ktorej stála báza je tvorená bitúmenom, v ktorom sú disperzne obsiahnuté polyméry.

Charakteristiky takéhoto bitúmenu sú potom determinované polymerickou matricou a nie samotným bitúmenom, aj keď tento je najkonzistentnejšou prísadou v zmesi.

 

Technické dispozície takéhoto polymér-bitúmenu sú teda značne vylepšené, napr. odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám pri zachovaní ideálnej priľnavosti a absolútnej vodonepriepustnosti.


ARGO sa vyrába v rôznych plošných hmotnostiach s nosnou vložkou zo sklenej rohože, polyesterových vlákien, alebo kombináciou týchto dvoch druhov materiálov.

Pásy s označením P sú posilnené izotropickou, termálne fixovanou, netkanou polyesterovou rohožou Spunbond s vyššou plošnou hmotnosťou, ktorá je veľmi silná, má značné možnosti predĺženia a vysokú odolnosť voči prepichnutiu alebo roztrhnutiu.

ARGO P a MINERAL ARGO P v základnej dodávanej verzii majú kompozitnú polyesterovú nosnú vložku, stabilizovanú sklenými vláknami v pozdĺžnom smere. Táto vložka je veľmi silná a elastická s optimálnou rozmerovou stabilitou pri vysokých teplotách. Sklené vlákna zabezpečujú minimalizáciu „banánového“ efektu (skrivenie pásu pri rozbalení) a kompletne je 2- až 3-krát stabilnejšia než normálna polyesterová nosná vložka.

ARGO V a MINERAL ARGO V sú posilnené rohožou zo sklených vlákien, ktoré sú pozdĺžne zhustené a táto rohož má tiež vysokú rozmerovú stálosť, pričom však dosahuje rozťažnosť do max 3%.

ARGO P a ARGO V, pásy bez vrchného bridlicového posypu majú vrchnú stranu pokrytú rovnomerne rozsypaným jemným práškom, ktorý umožňuje rýchle rozbalenie balíka a aplikáciu pásu so spoľahlivým rýchlym natavením. Minerálne verzie pásov majú vrchnú stranu chránenú bridlicovým posypom, zatláčaným do asfaltovej hmoty pásu zahorúca, okrem bočného pretavovacieho pásu, chráneného jemnou Flamina fóliou, ktorá je spálená pri natavovaní. Spodná strana pásu je tiež pokrytá Flamina plastickou fóliou, ktorá sa spáli pri natavovaní pásov.

POUŽITIE:

Pásy ARGO a MINERAL ARGO sú určené na hydroizoláciu všetkých bežných pevných povrchov, plochých, zošikmených a kolmých. Doporučené plochy môžu byť betónové, železobetónové, vydrevnené, príp. plechové. Jedná sa o strechy, základové dosky, terasy, rôzne typy stien. Pásy bez hrubého vrchného minerálneho posypu sa obvykle používajú ako spodná “základná” vrstva hydroizolačnej skladby. Pásy s minerálnym posypom sa bežne používajú ako vrchné, bezúdržbové hydroizolačné vrstvy.