EXTENSA – FIL

SBS elastomerický pás

Modifikovaný elastomerický asfaltový pás s výstužnou vložkou z polyesterových vlákien s vynikajúcimi fyzikálnymi parametrami. (vysoká mechanická pevnosť, elasticita, pri nízkych teplotách, dlhá životnosť)

POUŽITIE:

v nenáročných podmienkach pozemného a inžinierskeho staviteľstva (izolácie základových dosiek spodných stavieb proti spodnej a tlakovej vode)
použitie izolačných systémov jedno i viacvrstvových na strechách plochých i šikmých, nadzemných strešných konštrukcií, terasách a balkónoch atď.
TECHNOLOGICKÝ POSTUP:
Ľahko nataviteľný pás pomocou propan-bunánových horákov.

Čítať Ďalej

TECTENE BV STRIP (BASE) V

APP – SBS

Špeciálny elastoplastomerIcký polymér-bitúmenový pás so samolepiacimi pásikmi na spodnej (vrchnej) strane.
SÚČASŤ ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU "INDEX ENERGY SAVING"

RIEŠI PROBLÉM:

ako dokonale spojiť stare. Poškodené vrstvy s potrebou mikroventilácie k novej hydroizolačnej vrstve bez potreby použitia mikroventilačnej medzivrstvy alebo nepravidelného a nekvalitného "bodového" natavovania.

Čítať Ďalej

INDEX PROTHERMO PUR

ZÁKLADNÉ TECHNOLOGICKÉ PRAVIDLÁ A APLIKÁCIE SYSTÉMU INDEX PROTHERMO PUR

Úvod
Technologický predpis rieši možnosti použitia a spôsoby aplikácie zateplovacieho systému na ploché a šikmé strechy Index Prothermo Pur, ktorý vyrába spoločnosť Index so sídlom vo Verone (Taliansko). Systém Index Prothermo Pur sa skladá z tepelnej izolácie Thermobase Pur, vrchného asfaltového pásu s ochranným posypom a doplnkov (kotvy, oplechovania atiky, ukončovacie lišty a pod.) Technologický predpis bol vypracovaný podľa údajov a predpisov od výrobcu, spoločnosti Index S.p.A., Castel D´Azzano (VR) 31070, Taliansko.

Čítať Ďalej

AUTOTENE PRO V

SBS

Špeciálny spájací elastomerIcký polymér-bitúmenový pás s celoplošne termoaktivačnou samolepiacou plochou na spodnej strane
! SÚČASŤ ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU "INDEX ENERGY SAVING"

RIEŠI PROBLÉM:

ako dokonale spojiť tepelnoizolačné panely (PSE, RW) s hydroizolačným bitúmenovým pásom bez nutnosti a potreby mechanického kotvenia a zároveň umožniť natavenie vrchného pásu v skladbe bez obavy z ožehnutia a znehodnotenia tepelnej izolácie pri natavovaní.

Čítať Ďalej

PROMINENT / VAPORDIFFUSER/ARMODILLO SBS/APP

NOPOVÉ ELASTO-PLASTOMERICKÉ POLYMÉR-BITÚMENOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY S MIKROVENTILAČNOU A PAROZÁBRANNOU FUNKCIOU

POPIS:

NOPOVÉ pásy PROMINENT, VAPRODIFFUSER a ARMODILLO sú novým druhom hydroizolácií, ktoré plnia viaceré dôležité a pomocné funkcie v strešnom, či základovom hydroizolačnom súvrství. Určenie každého pásu je iné:

PROMINENT rieši problém účinnej parozábrany a zároveň dokonalého odvetrania zatepleného hydroizolačného súvrstvia, kde funkciu parozábrany plní hliníková fólia v páse a mikroventiláciu zabezpečujú pravidelne rozložené "nopy" (výstupky) na povrchu pásu, ktoré sa ešte vyznačujú výbornou lepivosťou k tepelnoizolačnému materiálu po nahriatí.

Čítať Ďalej

ELASTOCENE

-ELASTOCENE V
-ELASTOCENE P a MINERAL ELASTOCENE P
-ELASTOCENE P/GL

SBS/CO ELASTOMERICKÉ POLYOLEFINICKÉ KOPOLYMÉR-BITÚMENOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY

POPIS:

Pásy ELASTOCENE sú vyrobené z novej, špeciálnej zmesi destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými elastomerickými a polyolefinickými kopolymérmi v pomere. Tieto sú veľmi flexibilné pri nízkych teplotách a teplu odolné a dlho si zachovávajú svoju elasticitu. Tieto pásy majú vynikajúcu priľnavosť a optimálnu flexibilitu s ohľadom na bežné druhy pásov, umožňujú dosiahnuť silnejšie a dlhšie trvajúce spoje.

Čítať Ďalej

ARGO

-ARGO P a MINERAL ARGO P
-ARGO V a MINERAL ARGO V

APP PLASTOMERICKÉ POLYMÉR-BITÚMENOVÉ HYDROIZOLAČNÉ PÁSY

POPIS:

Pásy ARGO sú vyrobené z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými plastomerickými polymérmi. Tieto sa pridávajú za účelom dosiahnutia lepších charakteristík zmesi, ktorej stála báza je tvorená bitúmenom, v ktorom sú disperzne obsiahnuté polyméry.

Charakteristiky takéhoto bitúmenu sú potom determinované polymerickou matricou a nie samotným bitúmenom, aj keď tento je najkonzistentnejšou prísadou v zmesi.

Čítať Ďalej

MINERAL DESIGN - NA ETERNITOVÉ STRECHY

Základným používaným materiálom pri obnove striech sú pásy MINERAL DESIGN z produkcie talianskej spoločnosti INDEX S.p.A., ktoré sú novou generáciou výrobkov s minerálnym posypom. Produkt sa dostal z technickej aj do estetickej roviny. Krytina už nieje len jednofarebnou plochou, ale môže byť aj vzorovaná, čím omnoho estetickejšie nahradí pôvodnú strešnú krytinu.

Čítať Ďalej